BOGRECEPTION

6.NOVEMBER.2015

OM ARRANGEMENTET

Bogen er ude!

Flot modtagelse af “Den nye Guldalder – kunsten som vækstmotor”. Nedenfor kan du læse, hvad en række førende kultur, medie og erhvervsfolk har sagt om bogen.

 

Kort om bogen

Det danske kulturliv står foran en ny guldalder. I hvert fald hvis kulturaktørerne og erhvervslivet begynder at indgå nye, kreative partnerskaber, som kommer begge parter til gavn. Det fastslår Christian Have i denne bog, som rummer konkrete anvisninger til, hvordan sådanne partnerskaber bør fungere – og talrige cases, der allerede har tegnet et klart billede af, at Corporate Cultural Responsibility er en mulig løsning på kulturlivets finansieringsproblemer og en motor for vækst i erhvervslivet.

Vejl. pris: 169 kr. Forlaget Underskoven. Bogen er udkommet som fysisk bog og ebog. Såfremt du ønsker et eksemplar eller flere af den fysiske bog, kan du kontakte Johanne Asingh på mail (johanne@have.dk) eller mobil (27205542). 

Marianne Jelved, tidl. Kulturminister, MF

Det er en herlig bog, fordi den underbygger, at i en ny guldalder kan mennesker og samfund hverken undvære erhvervslivets rationalitet og viden eller kunstens sanselige og æstetiske udtryk. Vi vil genopdage, at rationalitet og viden og det sanselige og æstetiske udtryk er komplementære: sammen forstærker de hinandens kraft, gør hinandens kvaliteter mere synlige og skaber en form for glæde og indseende, der forøger deres værdier. Det var det, der kendetegnede den første guldalder, en af de mest dynamiske perioder i vores historie.

 

Mogens Jensen, tidl. Handels- og Udviklingsminister og nuværende kulturordfører

Der er i Danmark kun taget spæde skridt til at udnytte de stærke synergieffekter, som ligger  i samspillet mellem kunst, erhverv og produktion. Christian Have skriver overbevisende om, hvorfor Danmark skal satse mere på dette samspil for at blive en af verdens mest kreative og innovative nationer, og giver gennem stærke cases rigtig gode erfaringer, som alle kan bruge.

 

Hanne Lindblad, tidl. CEO, Call me

Arbejdet med vores dannelsesbegreb i Tal ordentligt-bevægelsen har åbnet døren ind til en helt ny verden af muligheder, relevans og mening. Muligheder, som vi som kommerciel virksomhed tidligere slet ikke kunne se. En dyb relevans for vores samfund, som vi aldrig tidligere har haft som virksomhed, og som både kunder og ikke-kunder har responderet meget positivt på. En dyb mening, der har sendt os alle på en vildt transformerende professionel og personlig rejse.

Så arbejdet i kulturfeltet er som at få vasket sine øjne og se verden på ny. Rejsen har kontinuerligt taget Call me til nye højder, og jeg anbefaler på det varmeste alle virksomheder at turde træde ind i det berigende kulturelle felt. Det vil tage jer og jeres virksomheder til nye højder, hvis I gør det med både åben hjerne og åbent hjerte.

 

Henrik Lyding, teateranmelder, Jyllands-Posten

Midt i (endnu) en klynketid fra kulturens og kunstens verden kommer Christian Have med en gevaldig vitaminindsprøjning. Vi skal ikke klynke os ud af problemerne, vi skal samarbejde, siger han. Finde nye partnerskaber indenfor erhvervslivet, der kan berige begge parter. Og han nøjes ikke med at foreslå det – han giver i sin fine og letlæste bog en begavet opskrift på, hvordan det kan foregå. Denne bog kan forhåbentlig sætte nye tanker i gang – hos både kulturen og hos erhvervslivet. Til gavn og glæde for dem begge – og for alle os andre.

 

John Norden, direktør, Mybanker

I en talverden, hvor virksomheder, kunstnerne og samfundet søger efter den nye fremtid for alle i Danmark, giver Christians nye bog et uvurderligt mentalt spark i den rigtige retning. Det er en must-read-bog for alle, der vil være med til at skabe en platform for sig selv, og os andre i en forandringernes tidsalder.

 

Stine Bosse, erhvervsleder 

Kultur kan formidle, forandre og folkeliggøre – også svært stof. Derfor er der i vores tid med store forandringer i gang brug for kultur. Både i erhvervslivet og i vores samliv i øvrigt. 

Når vi køber ind på nettet, dater via nettet og i det hele taget får færre naturlige mødesteder, bliver kultur udbud helt i centrum for vores trivsel. Vi spiser ude sammen, vi ser film sammen, vi ser teater sammen, og vi ser på kunst sammen. Men vi køber toiletpapir, rengøringsmidler og mælk hver for sig på nettet.

 

Sebastian Nyboe, erhvervspsykologisk rådgiver, foredragsholder og forfatter

En super relevant og inspirerende bog om kunstens betydning i erhvervslivet. Det er netop i brydningen mellem det forunderlige og det praktiske, at mange nye ideer opstår – så det kan kun gå for langsomt med at få kunsten til at “forstyrre” vanetænkningen i erhvervslivet. 

 

Carsten Holst, chef for Filmby Aarhus og Den Vestdanske Filmpulje

Kultur, kreativitet og kunst er tre vigtige samfundsmæssige begreber, som i mange år har været styrende og støttet mest af ud fra de bløde værdiers agenda. Uantasteligheden ved kunsten på kunstens præmisser har været driver for samfundsmæssige debatter og politiske agendaer, upåagtet de større og større erhvervsmæssige potentialer, der uomtvisteligt udfoldes i takt med f.eks. den digitale revolution, som skaber nye virksomheder på nye platforme i nye faglige konstellationer, og samtidig store kulturelle oplevelser og indimellem stor kunst.

Christian Haves bog er en vigtig og interessant beskrivelse og perspektivering af disse begreber som grundstammen på vores samfund og menneskelige tilgang til os selv og hinanden, men Have tør også gøre op med kunsten alene som grundforskning, og den enkelte kunstners nødvendige udtryksbehov, som nok er væsentlige, men som hverken bør og kan stå alene. Christian Have diskuterer kunst og kultur som en vigtig vækstmotor i vores samfund helt generelt, og jeg mener, at der er et stort behov for denne diskussion. Både fagligt, erhvervsmæssigt og politisk. Ikke på bekostning af kunsten, kreativiteten og kulturen, men som en styrkelse af disse tre vigtige skabelses- og indsatsområder, så der kommer flere uddannelser, bedre muligheder for de udøvende og stærkere økonomier på områderne i fremtiden. 

Danmark burde have en stærk national satsning i samarbejde med eksisterende regionale aktører i hele landet på de kreative industrier. En satsning som sikre fødekæden og samarbejder tæt med erhvervslivet, som i stor udstrækning allerede bruger de unikke kompetencer, vi har her i landet – inden for bl.a. film og medier, arkitektur, mode og design.

Denne diskussion kan gerne starte her med Christians Haves bog.

 

Omtaler og interviews bragt i forbindelse med udgivelsen

NYHEDER //CHRISTIAN HAVE – BOGRECEPTION

Søg