PRIVATLIVSPOLITIK

Således behandler Teatret ved Sorte Hest dine personlige oplysninger på vores hjemmeside og andre digitale platforme:

Teatret ved Sorte Hest forpligter sig til at beskytte personlige oplysninger.

Bemærk at vores hjemmeside og andre digitale platforme kan indeholde links til tredjepartwebsites / digitale platforme, der kan have interesse for dig. Vi anbefaler, at man kontrollerer disse websites / digitale platformes privatlivspolitikker og –procedurer, inden de anvendes.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER TEATRET VED SORTE HEST?

Teatret ved Sorte Hest indsamler og behandler visse almindelige personoplysninger. F.eks. navn, e-mailadresse og telefonnummer.

Når man interagerer på vores digitale platforme, kan vi automatisk indsamle følgende oplysninger om besøg:

 • Hvilke pop ops eller pushbeskeder, man har set
 • Hvordan man har nået vores digitale platform og den internetprotokol (IP-adresse), der er blevet brugt
 • Hvilket indhold der er blevet ’liket’ eller delt
 • Hvilke videoer man har set og hvor længe
 • Oplysninger, man udfylder i formularer
 • Hvilke annoncer man har set eller interageret med på vores platforme
 • Rejsen gennem vores digitale platform, herunder hvilke links der klikkes på og eventuelle søgninger, man har lavet, hvor længe man har været på en side og andre interaktioner
 • Browsertype, versioner og plug-ins og operativsystem
 • Tilhørsforhold som kunde

Overstående indsigt kan hjælpe teatret med at forstå, hvordan vores brugere benytter vores digitale platforme, så vi kan skabe bedre indhold og mere relevant kommunikation.

HVORDAN INDSAMLES PERSONOPLYSNINGER?

Personoplysninger indsamles ved:

 • at man selv indtaster dem i vores systemer.

TIL HVILKET FORMÅL BEHANDLER TEATRET VED SORTE HEST PERSONOPLYSNINGER?

Vi behandler almindelige personoplysninger til et eller flere af disse formål:

 • at administrere og tilbyde produkter og servicer, som man har bedt om eller udtrykt interesse i
 • at administrere konkurrencer og andre tilbud, som man deltager i
 • at kommunikere, hvis ydelsen, der er blevet bedt om, ikke er tilgængelig
 • at personliggøre og forbedre oplevelsen på vores platforme
 • at udføre markedsundersøgelser, som kan forbedre oplevelsen af vores produkter og services
 • at indsamle aktivitet på vores digitale platforme
 • at skabe en individuel profil, der gør, at vi kan respektere alle ønsker
 • at screene for snyd og bedrag
 • at personliggøre og skræddersy den kommunikation, vi sender ud.

Vi behandler følsomme personoplysninger til følgende formål:
At tage hensyn til behov i forbindelse med en begivenhed eller service, der finder sted i huset, så vi kan sikre din optimale komfort og sikkerhed.

PÅ HVILKET RETSGRUNDLAG BEHANDLES PERSONOPLYSNINGER?

Personoplysninger indsamlet og behandlet til brug for ovenstående formål sker enten

 • På grundlag af et samtykke, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra a) eller art. 9, stk. 2, litra a),
 • Som følge af, at behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontraktretlig forpligtelse overfor dig, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra b),
 • Som følge af, at Teatret ved Sorte Hest er retligt forpligtet hertil, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra c),
 • Fordi det er nødvendigt af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra e).
 • Fordi det er nødvendigt for, at Teatret ved Sorte Hest kan forfølge en legitim interesse, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra f).

Der indsamles alene personoplysninger, der er nødvendige for, at Teatret ved Sorte Hest kan opfylde sine forpligtelser. Hvis vi ikke modtager de påkrævede oplysninger, kan Teatret ved Sorte Hest ikke tilbyde den ønskede service.

HVEM VIDEREGIVER TEATRET VED SORTE HEST PERSONOPLYSNINGER TIL?

Teatret ved Sorte Hest videregiver ikke personoplysninger til andre dataansvarlige, medmindre

 • man udtrykkeligt samtykker hertil
 • det er til brug for opfyldelse af en kontraktretlig forpligtelse
 • såfremt Teatret ved Sorte Hest er retligt forpligtet hertil

Typisk vil videregivelse ske til sponsorer, samarbejdspartnere, andre teatre, offentlige myndigheder, revisionsfirmaer, advokatfirmaer, pengeinstitutter eller forsikringsselskaber.

Teatret ved Sorte Hest benytter sig derudover af en række tredjeparter, der opbevarer og behandler data på vegne af Teatret ved Sorte Hest. Disse databehandlere er uberettigede til at anvende personoplysninger til egne formål. Vi anvender derudover alene databehandlere inden for EU/EØS eller lande, der yder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

PERIODE FOR OPBEVARING

Personoplysninger opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og Teatret ved Sorte Hest sletter dem, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af det formål, hvortil de er indsamlet.

SIKKERHED

Vi har sikkerhedsprocedurer på plads for at beskytte vores papirbaserede systemer og computerbaserede databaser mod tab og misbrug, som vi kun giver adgang til, når det er absolut nødvendigt. Vi har desuden strenge retningslinjer for brugen af personoplysninger i vores systemer og databaser.

Hvis adgang til bestemte områder på vores digitale platforme kræver adgangskode, er man ansvarlig for at holde sin egen adgangskode sikker og fortrolig. Man må ikke dele eller oplyse sin adgangskode med andre.

RET TIL INDSIGT OG BERIGTIGELSE

Hos Teatret ved Sorte Hest har man ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, vi har registreret. Derudover har man ret til at få opdateret, slettet eller blokeret oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen.

Dette kan ske ved, at du skriver til os på billet@sortehest.com. Vi opfordrer  til at opdatere  personoplysninger, når der er ændringer af disse.

RET TIL AT GØRE INDSIGELSE

Hvis personoplysninger behandles for, at Teatret ved Sorte Hest kan forfølge en nødvendig og legitim interesse, eller hvis personoplysninger anvendes til direkte markedsføring, har man ret til at gøre indsigelse mod behandling. Man kan sende en mail til billet@sortehest.com. Så vil Teatret ved Sorte Hest ikke længere behandle personoplysningerne til markedsføringsmæssige aktiviteter.

Hvis der abonneres på at modtage marketingkommunikation, kan man til enhver tid afmelde disse. Enten via links i de enkelte e-mails, eller ved at følge afmeldingsinstruktionerne i sms’er eller andre meddelelser.

SAMTYKKE

Hvis Teatret ved Sorte Hest behandler dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, kan man til enhver tid tilbagetrække samtykket ved at sende en mail til billet@sortehest.com. Herefter behandler vi ikke længere dine personoplysninger.

Vær opmærksom på, at hvis man tilbagetrækker et samtykke, vil Teatret ved Sorte Hest ikke længere have mulighed for at udøve sine forpligtelser overfor dig.

Læs vores samtykkeerklæring her 

KLAGE

Klage over behandling af personoplysninger skal ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf.: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk. Du kan finde anden generel vejledning og information på www.datatilsynet.dk.

KONTAKT

Ved spørgsmål til vores behandling af personlige oplysninger eller denne privatlivspolitik, er du velkommen til at kontakte os::

Teatret ved Sorte Hest
CVR-nr. 85 15 34 43
Vesterbrogade 150
1620 København V.

billet@sortehest.com

www.sortehest.com

Vi tilstræber at opfylde en høj standard, og vores politikker og procedurer bliver løbende revideret. Fra tid til anden kan vi derfor ændre denne privatlivspolitik.

Vi anbefaler dig derfor løbende at holde dig opdateret på denne side.

Søg