MARIE SCOTT-POULSEN

CV MARIE SCOTT-POULSEN FØDT  KURATOR I DET KUNSTNERISKE SELSKAB OG SUPPLEANT I TEATRETS BESTYRELSE Marie Scott Poulsen er uddannet cand.mag. og har i 20 år arbejdet med kommunikation, branding, [...]